Εγγραφές ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις