Εγγραφή στις η-τάξεις για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Προαπαιτούμενα:

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στα πλαίσια της έναρξης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams, προαπαιτούμενα είναι τα παρακάτω, για τα οποία θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα. Αν έχετε ήδη προβεί στις παρακάτω ενέργειες δεν απαιτείται να τις επαναλάβετε.

ΒΗΜΑ 1: Είναι αναγκαίο να έχει γίνει η ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό, θα πρέπει να προβείτε σε αυτήν μέσω των οδηγιών που θα βρείτε εδώ: https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-uregister.html.

ΒΗΜΑ 2Ταυτοποίηση των χρηστών μέσω του ΔΗΛΟΣ, https://delos365.grnet.gr/ . Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365

Για τους πρωτοετείς φοιτητές, διευκρινίζεται επιπλέον, ότι θα πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στη Γραμματεία (να έχουν λάβει αριθμό φοιτητικού μητρώου), έπειτα την εγγραφή τους στο Uregister και κατόπιν να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Ευδόξου (https://evdoxos.ds.unipi.gr/) που είναι το αποθετήριο των μαθημάτων.

Εγγραφή στις η-τάξεις (στην πλατφόρμα του MS Teams):

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος πρέπει να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Να συνδεθούν στην πλατφόρμα «ΕΥΔΟΞΟΣ» (e-class) του Τμήματος (https://evdoxos.ds.unipi.gr/).
    • Υπενθυμίζεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει πρώτα να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Ευδόξου.
  • Να εγγραφούν στο «Μάθημα» με τίτλο: «Κωδικοί η-τάξεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για την εγγραφή των φοιτητών και φοιτητριών στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα του MS-Teams».
  • Στα «Έγγραφα» του παραπάνω «Μαθήματος», να ανοίξουν ή να κατεβάσουν το αρχείο με όνομα: «Κωδικοί_Μαθημάτων_Ms_Teams_χειμερινού_εξαμήνου_2020_21_version2.pdf Κωδικοί_Μαθημάτων_Ms_Teams_χειμερινού_εξαμήνου_2020_21_version3_(last_updated).pdf».
  • Με τη χρήση των κωδικών ανά μάθημα που θα βρουν στο προαναφερθέν αρχείο, θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα του MS Teams σε όλα τα μαθήματα ένα-προς-ένα, στα οποία προτίθενται να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις αυτών (υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση ψηφιακών μέσων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21). Εδώ υπάρχει σχετικός οδηγός για την εγγραφή στις η-τάξεις των μαθημάτων στην πλατφόρμα του MS-Teams.
  • Τέλος, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να εισέρχονται στις η-τάξεις τις προγραμματισμένες ( – με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα – ) ώρες των διαλέξεων των μαθημάτων στα οποία έχουν εγγραφεί στο MS-TEAMS, για να παρακολουθούν τις διαλέξεις αυτές.