Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων εξ αποστάσεως

Κατά την διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερωθείτε για την έναρξη των μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι ώρες και οι μέρες μαθημάτων παραμένουν όπως ακριβώς στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που έχει αναρτηθεί.