Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αναστόπουλου

Την 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 π.μ. στο Εργαστήριο 107 του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (Οδυσσέα Ανδρούτσου 150, 18532, Πειραιάς) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Βασίλειου Αναστόπουλου, με τίτλο «Improving the Security Monitoring Process» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.