16 Οκτωβρίου 2018 – Πρακτική Άσκηση 2018-19

Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές δηλώσουν ή έχουν ήδη δηλωμένη την Πρακτική Άσκηση ως επιλογή στο Χειμερινό εξάμηνο θα κάνουν την πρακτική άσκηση στο Εαρινό εξάμηνο 2018-19.