Διεθνής Βράβευση στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων για την Εκπαίδευση Μηχανικών

Ο Καθηγητής Δημήτριος Σάμψων, που υπηρετεί στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων από το 2001, έλαβε το ετήσιο βραβείο Golden Nikola Tesla Chain Award 2018 for International Outstanding Achievements in the field of Engineering Pedagogy από τον Διεθνή Οργανισμό International Society of Engineering Pedagogy (IGIP) κατά τη διάρκεια του 48ου ετήσιου συνεδρίου τους (26-28 Σεπτεμβρίου 2018). Το βραβείο δίνεται κάθε χρόνο σε αναγνώριση της συνεισφοράς στην εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Μηχανικών.  Ο Καθηγητής Σάμψων βραβεύτηκε για την συνεισφορά του στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Μηχανικών. Ο Διεθνής Οργανισμός  International Society of Engineering Pedagogy λειτουργεί 48 χρόνια και αριθμεί περισσότερα από 1500 μέλη (συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων) από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.


Ο Καθηγητής Δημήτριος Σάμψων με:

  • τον Καθηγητή Hanno Hortsch, Technical University of Dresden, Germany – Πρόεδρο του IGIP;
  • τον Καθηγητή Michael E. Auer, Carinthia University of Applied Sciences, Austria, Γενικό Γραμματέα του IGIP, και
  • την Καθηγήτρια Staphanie Farrel, Professor and Chair, Experiential Engineering Education, Rowan University, USA – Πρόεδρο του American Society for Engineering Education