24 Σεπτεμβρίου 2018 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19

Πρόσβαση στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης Π.Π.Σ.
ΠΡΟΣΟΧΗ Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο
MONO για το μητρώο Ε/15… (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος με Αριθμό Μητρώου Ε/15… να δηλώσουν υποχρεωτικά στο site https://www.ds.unipi.gr/pps_majors στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης, τη Δευτερεύουσα Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν πάρει από τη Γραμματεία (το όνομα χρήστη ως username και τον κωδικό πρόσβασης ως password).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης είναι να έχει δηλωθεί στο 5ο εξάμηνο σπουδών η Κύρια Κατεύθυνση.

Παρατείνεται έως τις 18 Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης.

Μετά την οριστική υποβολή δήλωσης της Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.
 

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διευκρινιστικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών όπως ισχύουν για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018–19 Αρχείο

 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19 Αρχείο
2. Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Διδακτική Μεθοδολογία” Αρχείο
3. Αλλαγή ημερομηνίας για την έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων Αρχείο
4. Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος 3ου εξαμήνου “Δομές Δεδομένων” (Τμήμα Β: Μ-Ω) Αρχείο
5. Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων” Αρχείο
6. Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν” Αρχείο
7. Αλλαγή ημερομηνίας για την έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων Αρχείο
8. Αναβολή διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων” Αρχείο
9. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 1ου εξαμήνου “Γλώσσα Προγραμματισμού C” Αρχείο
10. Αλλαγή αίθουσας και ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν” Αρχείο
11. Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων” Αρχείο