19 Οκτωβρίου 2017 – Απόφαση Κ.Ε.Ε. ως προς τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημμένα Έντυπα: