20 Σεπτεμβρίου 2017 – Προκήρυξη του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.