3 Απριλίου 2017 – Διοργάνωση workshop MATES’17 (στο συνέδριο VLDB’17) σχετικά με διαχείριση και ανάλυση χωρο-χρονικών δεδομένων

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Καθ. Γ. Βούρος και Επίκ.Καθ. Χ. Δουλκερίδης διοργανώνουν το πρώτο διεθνές workshop με τίτλο: «Mobility Analytics for Spatio-temporal and Social Data (MATES)», που θα λάβει χώρα μαζί με το κορυφαίο συνέδριο International Conference on Very Large DataBases (VLDB’17) (http://vldb.org/2017/) στο Μόναχο, στις 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Ημερομηνία υποβολής εργασιών: 9 Μαϊου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ai-group.ds.unipi.gr/mates17/