31 Ιανουαρίου 2017 – Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές (MA) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.