22 Νοεμβρίου 2016 – ICAEW Business Game

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) διοργανώνουν την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 το ICAEW Business Game για φοιτητές από όλα τα στάδια και τους κλάδους σπουδών.

Όσοι συμμετέχουν θα εργαστούν σε ομάδες, προκειμένου να διοικήσουν μια εικονική επιχείρηση, προτείνοντας στρατηγική, λαμβάνοντας αποφάσεις για όλους τους λειτουργικούς τομείς της επιχείρησης και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.  Το ICAEW Business Game  δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία της πρακτικής εξάσκησης των γνώσεών τους και τους βοηθά να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες του σύγχρονου επαγγελματία, που επιδιώκει να διαπρέψει στον επιχειρηματικό κόσμο (αναλυτική σκέψη, αποδοτική ομαδική συνεργασία, διαχείριση χρόνου, κατανομή ρόλων, διαχείριση συγκρούσεων κ.λπ).


ICAEW Business Game