29 Ιουνίου 2015 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη οχτώ Πανεπιστημιακών Υποτρόφων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχενίου

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.