29 Μαΐου 2015 – Διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα «Μεγάλα Δεδομένα: Ερευνητικά Αποτελέσματα και Ενημέρωση» στις 2 Ιουνίου 2015

Διοργάνωση Ημερίδας:
Μεγάλα Δεδομένα: Ερευνητικά Αποτελέσματα και Ενημέρωση
Στα πλαίσια του έργου «RoadRunner: Scalable and Efficient Analytics for Big Data»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 9:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤHΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση πρόσφατων ερευνητικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στο χώρο της ανάλυσης και επεξεργασίας Μεγάλων Δεδομένων σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας: μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα της ημερίδας από εδώ.