7 Νοεμβρίου 2014 – Συμπληρωματική εξέταση στις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 στο μάθημα “Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας”

Καλούνται οι φοιτητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου (05.09.2014) στο μάθημα “Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας” σε συμπληρωματική εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου (Nmap και Wireshark) το Σάββατο 15.11.2014 και ώρα 12:00-14:00, στο Παλαιό Αμφιθέατρο.

Αλλαγή ημέρας και ώρας της συμπληρωματικής εξέτασης