4 Νοεμβρίου 2014 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τρείς (03) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ειδικούς Πληροφορικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τρείς (03) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ειδικούς Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS:479325 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον Δικτυακό Τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=239:prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-protaseon-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikoy-dikaiou-me-eos-treis-03-ptyxioyxous-anotatis-ekpaidefsis-eidikoys-pliroforikis&catid=33:prok&lang=el

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το περιγραφόμενο έργο για κάθε έναν ξεχωριστά συνεργάτη και για διάρκεια δώδεκα (12) ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης, ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των Τριάντα Χιλιάδων Επτακοσίων Είκοσι ΕΥΡΩ (30.720,00€), ήτοι έως 2.560 € / ανθρωπομήνα.

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: Παρασκευή 14/11/2014 και ώρα 15:00.