3 Οκτωβρίου 2014 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2014-15

Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15

 
Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.
 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-15
Αρχείο
2. Ανακοίνωση μη διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος “Εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού” Αρχείο
3. Ανακοίνωση αλλαγής αίθουσας διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος “Τεχνητή Νοημοσύνη” Αρχείο
4. Ανακοίνωση αλλαγής ώρας και ημέρας του προπτυχιακού μαθήματος “Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας” Αρχείο