7 Αυγούστου 2014 – Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της κατεύθυνσης «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υπό έγκριση η μετονομασία του Π.Μ.Σ. με νέο τίτλο «Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες»)

Ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος μετά:
Α. Την υπ’ αριθ. 3/20−01−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και,
Β. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 15/18−06−2014 ειδικής σύνθεσης της Συγκλήτου :
υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις εξασφάλισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ΄του ν. 3848/2010 και άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013)

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.