12 Μαΐου 2014 – Νέος Κύκλος online Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.