23 Δεκεμβρίου 2013 – Εκλογή εκπροσώπου προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για τις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.