20 Δεκεμβρίου 2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Online Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ηλεκτρονικής Μάθησης από το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.