14 Μαρτίου 2013 – 10th International Conference on Trust, Privacy & Security in Digital Business

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς μαζί με το University of Malaga (Spain) και το University of Plymouth (UK) οργανώνουν το 10th International Conference on Trust, Privacy & Security in Digital Business, που θα διεξαχθεί στην Πράγα τον Αύγουστο του 2013.

Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.ds.unipi.gr/trustbus13/