3 Οκτωβρίου 2012 – PCI 2012 16th Panhellenic Conference on Informatics

PCI 2012
16th Panhellenic Conference on Informatics
with international participation


5 – 7 Οκτωβρίου, 2012
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

http://pci2012.unipi.gr

Η Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς διενεργεί το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (PCI 2012) στον Πειραιά, στις 5-7 Οκτωβρίου 2012.