4 Ιουλίου 2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πτυχιούχων (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) για την υποβολή αιτήσεων στην πράξη “Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης”

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.