7 Μαΐου 2012 – Προκήρυξη θέσεων εκπόνησης έρευνας στην Orange (France Telecom), στο Παρίσι, Γαλλίας

Η Orange (France Telecom) προκηρύσσει θέσεις εκπόνησης ερευνητικής εργασίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία.
Οι θέσεις απαιτούν παρουσία και εργασία στο Παρίσι.
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν προσόντα, μπορούν να έρθουν, καταρχάς, σε επαφή με τον Δρ Κ. Τσαγκάρη (ktsagk@unipi.gr) ή τον Καθηγητή Π. Δεμέστιχα (pdemest@unipi.gr).
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι για τις θέσεις θα περάσουν από σειρά συνεντεύξεων.

Συννημένα Έντυπα: