26 Μαρτίου 2012 – Σεμινάρια εύρεσης εργασίας και επιχειρηματικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή (τηλεφωνικά, με email ή με επίσκεψη στο Γραφείο Διασύνδεσης) αναφέροντας το σεμινάριο και την ημερομηνία στην οποία επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν όσες ενότητες επιθυμούν.

Συνημμένα Έντυπα: