16 Μαρτίου 2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση ερευνητικής θέσης στο πρόγραμμα “MAGELLAN”

Το ερευνητικό έργο MAGELLAN (MAGnetoELectric materials in reconfigurabLe ANtennas) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»/ΕΣΠΑ του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ. Αφορά στη μελέτη και εφαρμογή μαγνητικών υλικών για την ανάπτυξη αναδιαρθρώσιμων κεραιών και στοιχειοκεραιών που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών. Η διάρκεια του έργου είναι 45 μήνες (λήξη: 30/09/2015). Οι συμμετέχοντες ερευνητικοί φορείς είναι το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δ» και το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΚΡ/ΕΜΠ).

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου MAGELLAN, το ΕΚΡ/ΕΜΠ αναζητά Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, απόφοιτο Ελληνικής πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης του εξωτερικού, για την πλήρωση μίας (1) έμμισθης ερευνητικής θέσης για όλη τη διάρκεια του έργου. Το αντικείμενο της θέσης είναι η σχεδίαση, κατασκευή και μέτρηση πρωτότυπων κεραιών και στοιχειοκεραιών.

Η συμμετοχή στο ερευνητικό έργο MAGELLAN παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΡ/ΕΜΠ στην ερευνητική περιοχή της ανάλυσης, της σχεδίασης και του πειραματικού χαρακτηρισμού κεραιών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο και να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.