9 Φεβρουαρίου 2012 – Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με την εταιρεία THALES Communications & Security

Το τμήμα μας σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία THALES Communications & Security (TCS) ανακοινώνει μια θέση για πρακτική άσκηση στην έδρα της εν λόγω εταιρείας (Παρίσι, Γαλλία). Το θέμα της πρακτικής άσκησης αφορά στην ανάπτυξη συστήματος δρομολόγησης επικάλυψης (Οverlay routing) πάνω από δίκτυα MPLS και θα περιλαμβάνει προγραμματισμό και πειράματα μεγάλης κλίμακας με χρήση τoυ πρωτοκόλλου Openflow και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δοκιμών και υλοποίησης Planetlab. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τους καθ. Π.Δεμέστιχα και Δρ. Κ. Τσαγκάρη.