30 Νοεμβρίου 2010 – Διαδικασία εκλογής μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιοστρεφών Πληροφοριακών Συστημάτων»

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.