Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου

Σε συνέχεια του πορίσματος της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης της Συνόδου των Πρυτάνεων (το οποίο επισυνάπτεται), με θέμα το πλαίσιο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για υλοποίηση του διδακτικού εξαμήνου και την εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη διενέργεια των εξετάσεων, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συνεδρίασε εκτάκτως και έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμογής της εξεταστικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως αξιολόγησης και διασφαλίζοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων, καθώς και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

2. Για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων θα ακολουθηθεί το ήδη αναρτημένο πρόγραμμα εξετάσεων που είναι στην ιστοσελίδα κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος και θα διαρκέσει από την Παρασκευή 2/2/2024 έως και την Παρασκευή 9/2/2024.

3. Την Τετάρτη 31/1/2024 θα εκδοθεί ολοκληρωμένο το νέο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ανά ακαδημαϊκό Τμήμα, όπως επίσης και αναλυτικές οδηγίες προς τους φοιτητές και τους διδάσκοντες.

Συνημμένα Έντυπα: