Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων με θητεία από 01-01-2024 έως και 31-12-2024

Συνημμένα Έντυπα: