Πρόσκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής του κ. Α. Καλλιπολίτη

Η υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Α. Καλλιπολίτη ΥΔ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων με τίτλο Ανάλυση Ιατρικών Εικόνων με Χαρακτηριστικά Επεξηγησιμότητας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 6/6/2023 στις 13:00 στο κεντρικό αμφιθέατρο (πορτοκαλί) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο επιβλέπων

Καθ. Η. Μαγκλογιάννης