Μήπως είναι δική σου η επόμενη μεγάλη επιχειρηματική ιδέα;
Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Πρόγραμμα Δράσεων Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών προσκαλεί τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και το ακαδημαϊκό προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ)  και ερευνητές του Πα.Πει. να πάρουν μέρος Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας μέχρι 31 Μαΐου 2023!

Η πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και απευθύνεται σε  ομάδες με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, με σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ωριμάσουν την ιδέα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ανακαλύψουν ένα βιώσιμο και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν.

Ο Διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Γενική Κατηγορία

Αναζητούμε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης, με σκοπό να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες:

  • να ωριμάσουν την ιδέα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα
  • να ανακαλύψουν ένα βιώσιμο και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο

Ειδική θεματική: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Αναζητούμε ιδέες που να αφορούν στο σχεδιασμό λύσεων για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη  απατώντας στις προκλήσεις που δημιουργούν τα ταξίδια στην μετά covid εποχή (revenge travels) μέσα από:

  • Αξιολόγηση των παγκόσμιων προσκλήσεων που επιφέρει το revenge travel.
  • Στρατηγικές καταπολέμησης των αρνητικών επιπτώσεων του revenge travel.