Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου Κύκλου -μεταπτυχιακές ή Τρίτου Κύκλου- διδακτορικές στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών