Συμμετοχή φοιτητών 2ου, 4ου και 6ου εξαμήνου σπουδών στα εργαστηριακά μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2022-23

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ: