Συμμετοχή φοιτητών 1ου και 3ου εξαμήνου σπουδών στα εργαστηριακά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2022-23

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ: