Σεμινάριο “Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου” – Δωρεάν για τους φοιτητές του Τμήματος από την εταιρεία Priority

Η υποχρέωση για τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προβλέπεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων.

Η Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου διενεργείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρουν υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας το φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για να διενεργηθεί μία Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου.

Οι βασικές θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

 • Απαιτήσεις Κανονισμού GDPR για τη διενέργεια DPIA
  • Σκοπός της Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου
  • Πότε απαιτείται η διεξαγωγή DPIA
  • Πότε δεν απαιτείται η διεξαγωγή DPIA
  • Κριτήρια για τη διενέργεια DPIA – Παραδείγματα
  • Εποπτική Αρχή
 • Μεθοδολογία DPIA
  • Διαδικασία Εκτίμησης Αντικτύπου
  • Παραδείγματα
  • Case Study
  • Αντιμετώπιση κινδύνων
 • Κριτήρια αποδοχής DPIA
  • Κριτήρια αποδεκτής Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου
  • Δημοσίευση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου

Διάρκεια: 2 ώρες (15:00-17:00)
Ημερομηνία Διεξαγωγής:15/3/2022
Τοποθεσία: Remotely
Πιστοποιητικό: Βεβαίωση Παρακολούθησης

Link: Θέλω να δηλώσω συμμετοχή

Συνημμένο Έντυπο: