Προκήρυξη θέσεων για σπουδές ακάδ. έτους 2021-2022, ERASMUS + ΚΑ103 (χωρών της Ε.Ε.)

Συνημμένα Έντυπα:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση, να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στο email:  gramds@unipi.gr.