ΠΡΟΣΟΧΗ: (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 20/10/2020) Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο MONO για το μητρώο Ε/17… (Ακαδ. Έτος 2020-21) και για όσους φοιτητές με μητρώα Ε/16… και Ε/15… δεν υπέβαλαν τα προηγούμενα έτη την αντίστοιχη δήλωση

Πρόσβαση στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης Π.Π.Σ.
ΠΡΟΣΟΧΗ Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο
MONO για το μητρώο Ε/17… (Ακαδ. Έτος 2020-21) και για όσους φοιτητές με μητρώα Ε/16… και Ε/15… δεν υπέβαλαν τα προηγούμενα έτη την αντίστοιχη δήλωση.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος με Αριθμό Μητρώου: Ε/17…(7ο εξάμηνο), Ε/16… & Ε/15… (οι οποίοι δεν δήλωσαν τα προηγούμενα έτη) να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο site https://www.ds.unipi.gr/pps_majors στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης, τη Δευτερεύουσα Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν πάρει από τη Γραμματεία (το όνομα χρήστη ως username και τον κωδικό πρόσβασης ως password).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης είναι να έχει δηλωθεί στο 5ο εξάμηνο σπουδών η Κύρια Κατεύθυνση.

Παρατείνεται έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης.

Στη συνέχεια, και αποκλειστικά εντός της προθεσμίας 20 έως και 26 Οκτωβρίου, θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά στο http://students.unipi.gr/ και τα μαθήματα της Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που επέλεξαν. 

Μετά την οριστική υποβολή δήλωσης της Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Επισημαίνεται ότι φέτος, δεν θα δοθεί παράταση της χρονικής περιόδου δήλωσης μαθημάτων, διότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄3707) έχει οριστεί η 26η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης μαθημάτων.

Κατά συνέπεια οι γραμματείες μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα δεχτούν αιτήματα για υποβολή δήλωσης μαθημάτων.