Σημαντικό: Οδηγός εισαγωγής νεοεισερχομένων στο σύστημα (οδηγίες για δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού, απόκτηση πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες κ.ά. )