Εκλογή εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το ακαδ. έτος 2020-2021

Συνημμένα Έντυπα: