Φοιτητικός διαγωνισμός, SAS Hackathon 2019

Σε μια προσπάθεια ενεργειών που σχετίζονται με την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος της χώρας από φυσικά φαινόμενα και έχοντας σαν σύμμαχο την τεχνολογία της στατιστικής και των αναλυτικών μεθόδων, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την εταιρεία λογισμικού για αξιοποίηση δεδομένων SAS, αποφάσισε να συνδιοργανώσει έναν φοιτητικό διαγωνισμό, το SAS Hackathon 2019, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί απότην Δευτέρα 14 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Tο αντικείμενο του διαγωνισμού σχετίζεται με την επεξεργασία, οπτικοποίηση και ανάλυση ανοικτών δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το φλέγον ζήτημα των πυρκαγιών, το οποίο αποτελεί επίκαιρο θέμα στη χώρα μας όλο τον χρόνο.

Στον διαγωνισμό θα συμμετέχουν επτά ομάδες φοιτητών τεσσάρων ατόμων η κάθε μία, κατά τη διάρκεια του οποίου θα κληθούν να επεξεργαστούν, να οπτικοποιήσουν και να αναλύσουν ανοιχτά δεδομένα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος. Τέλος θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα σε μια επιτροπή ειδικών, η οποία θα αποτελείται από καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών και από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, του Πυροσβεστικού Σώματος και της SAS. Εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από επτά ομάδες οι καθηγητές της επιτροπής θα κάνουν επιλογή με βάση τα βιογραφικά των αιτούντων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διοργάνωση, το πρόγραμμα καθώς επίσης και πρόσβαση στην φόρμα συμμετοχής θα βρείτε στο επίσημο site: https://www.sas.com/el_gr/events/19/sas-hackathon.html.