Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αλτάνη

Την 27η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, ώρα 12.00 π.μ. στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ιωάννη Δ. Αλτάνη, με τίτλο «Πλαίσιο σχεδίασης και ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών ενσώματης αλληλεπίδρασης από μαθητές για την προαγωγή δεξιοτήτων και θετικών μαθησιακών εμπειριών» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.