7 Δεκεμβρίου 2017 – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπρόσωπων Ε.ΔΙ.Π. στην Συνέλευση της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.