7 Φεβρουαρίου 2017 – Ανακοίνωση για τα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας» και «Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας»

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.