2 Οκτωβρίου 2015 – Νέο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16

 
Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.
 
Διευκρινιστικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών για τα μητρώα Ε/14…, Ε/13… και Ε/12… όπως ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2015–16
 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-16
Αρχείο
2. Νέο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-16
Αρχείο
3. Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας μαθημάτων 1ου εξαμήνου Αρχείο
4. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος 3ου εξαμήνου Αρχείο
5. Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας μαθημάτος 3ου εξαμήνου Αρχείο
6. Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας μαθημάτος 7ου εξαμήνου Αρχείο
7. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος 3ου εξαμήνου Αρχείο
8. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος “Πολιτικές και Διάχειριση Ασφάλειας” Αρχείο
9. Αλλαγή αίθουσας και ώρας διδασκαλίας μαθήματος 5ου εξαμήνου Αρχείο
10. Αλλαγή αίθουσας και ώρας διδασκαλίας μαθήματος 5ου εξαμήνου Αρχείο
11. Αλλαγή αίθουσας και ώρας διδασκαλίας μαθήματος 7ου εξαμήνου Αρχείο
12. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος 5ου εξαμήνου Αρχείο
13. Αλλαγή αίθουσας και ώρας διδασκαλίας μαθήματος 7ου εξαμήνου Αρχείο