21 Νοεμβρίου 2014 – Bodossaki Internships for Luxembourg Companies

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, προκηρύσσει την επιχορήγηση δεκατεσσάρων (14) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες – επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο.
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2015. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2014 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων :

  • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών.
  • Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  • Νομικής Επιστήμης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο site: http://www.bodossaki.gr/gr/news/announcements/lux