30 Μαΐου 2014 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον 5ο Κύκλο Πρακτικής άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 2μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2014 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις (η χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου βιογραφικού σημειώματος είναι προαιρετική).  Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή ελλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142751.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, για τη διεξαγωγή των οποίων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν εταιρείες για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης (εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από την εταιρεία) επικοινωνώντας με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο ανωτέρω τηλέφωνο και e-mail.

Τέλος, ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι λόγω προσωρινής διακοπής της χρηματοδότησης του έργου της πρακτικής άσκησης από το Υπουργείο, είναι πιθανό να μην υλοποιηθούν Κύκλοι πρακτικής άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και για το λόγο αυτό, οι φοιτητές που είναι κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και επιθυμούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον Κύκλο Ιουλίου-Αυγούστου 2014.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημμένα Έντυπα: