13 Ιουνίου 2011 – Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον 6ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (Ιούλιος-Αύγουστος 2011)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον 6o Κύκλο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2011 παρατείνεται έως τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011.

Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών ανέρχεται περίπου στο ποσό των 500,00 ευρώ ανά μήνα.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Αναπλ. Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα: