1 Μαρτίου 2011 – Διαδικασία εκλογής μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Εννοιολογική Αναπαράσταση Γνώσης – Εμπειρικά Συστήματα»

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.